Het asbestattest

Woning verkopen? Alles wat je moet weten over het asbestattest!

De verkoop van een woning is vaak een spannende en complexe onderneming. Er zijn immers veel zaken waar je rekening mee moet houden, waaronder de wetgeving omtrent asbestattesten in België. Als makelaar kunnen wij jou daar volledig van ontzorgen, maar hieronder zetten ze nog eens alle belangrijke informatie op een rijtje.

Wat is het asbestattest?

Het asbestattest is een verplicht document van de OVAM om aan te tonen of er asbest aanwezig is in een pand dat wordt verkocht. In het attest staat onder andere de toestand van het asbest beschreven en welke materialen of gebouwonderdelen het asbest (kunnen) bevatten. Bovendien bevat het attest ook advies over hoe het veilig kan worden beheerd of verwijderd.

Heeft mijn pand een asbestattest nodig?

Het attest is verplicht sinds 23 november 2022 in volgende situaties:

  • Je bent eigenaar van een (deel van een) gebouw;
  • En het gebouw (of deel ervan) is voor 2001 gebouwd;
  • En de oppervlakte van het gebouw(deel) is groter dan of gelijk aan 20 m²;
  • En het gebouw(deel) is toegankelijk.

Of je nu als particuliere of professionele verkoper een eengezinswoning, appartement of investeringspand verkoopt dat voor 2001 is gebouwd, je hebt in elke situatie een asbestattest nodig. In het geval van een erfenis is het asbestattest niet vereist.

Sterker nog, vanaf 2032 zal je als eigenaar van een gebouw verplicht over het asbestattest moeten beschikken als het gebouw is gebouwd voor 2001, ook al ben je niet van plan je eigendom te verkopen. Verhuur je jouw eigendom daarentegen? Dan moet je je huurder(s) een kopie van het attest bezorgen.

Hoe vraag ik een asbestattest aan?

Om een asbestattest te ontvangen voor jouw pand, moet je een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI) aanstellen. Via deze link kan je een volledige lijst raadplegen van bedrijven die een asbestinventarisatie mogen uitvoeren. Als eigenaar kan je ook de notaris, makelaar of gebouwenbeheerder volmacht geven om een asbestattest aan te vragen. Die zal dan alles in orde brengen voor jou.

De asbestdeskundige onderzoekt de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Tijdens die inventarisatie wordt er zo veel mogelijk “niet-destructief” gewerkt, al wordt een kleine beschadiging niet uitgesloten. In de meeste gevallen zal er echter enkel worden beschreven welke materialen een risico kunnen vormen. Desondanks kan er in sommige situaties toch een kleine beschadiging nodig zijn om stuk risicovol materiaal naar het labo te sturen. Indien asbest wordt aangetroffen, zal de deskundige een rapport opstellen met een overzicht van de asbesthoudende materialen en een evaluatie van de gezondheidsrisico’s.

Hoeveel betaal ik voor een asbestattest?

De kostprijs van het asbestattest hangt af van deskundige tot deskundige. Voor een correct beeld vraag je dus best verschillende offertes op. Asbestdeskundigen bepalen hun tarieven onder andere door:

  • De oppervlakte van het pand;
  • De ouderdom en renovatiegraad;
  • Het aantal staaltjes en labo-analyses die er nodig zijn.

Daarnaast vraagt de OVAM een retributie van 50 euro voor de aflevering van het attest, dat via de deskundige wordt doorgerekend.

Na volledige inventaris ontvang je het asbestattest, dat je vanaf dan ook kan  raadplegen via de Woningpas. Verder moet het attest ook worden toegevoegd aan het verplichte postinterventiedossier (PID) van de woning.

Hoelang is het asbestattest geldig?

Het attest is 10 jaar geldig, of tot er een recenter attest wordt opgemaakt. Indien er tijdens de inventaris beperkingen waren, dan kan er een kortere geldigheidstermijn worden bepaald.


Overweeg je om je pand binnenkort te verkopen?

Dan is het van groot belang om goed op de hoogte te zijn van de verplichtingen rondom het asbestattest. Zorg dat je tijdig een erkend asbestdeskundige inschakelt om het attest op te stellen en de kosten in overweging neemt. Ook je makelaar kan je hierin bijstaan en alles in orde brengen.


Heb je vragen of nood aan meer informatie?

Wij helpen je graag verder!

Contacteer ons

Contact opnemen

Neem contact met ons op

Vraag een schatting aan

Meer info